شما از پل های ارتباطی زیر با شرکت دکوراسیون داخلی گرین هوم تماس بگیرید:

 

آدرس:

سهروردی شمالی نرسیده به میدان پالیزی خیابان اشراقی پ ۱۵واحد ۱۰۵

ایمیل:

    greenhome.design@yahoo.com

تلفن تماس:

۰۲۱-۸۸۷۳۷۱۳۴

۰۲۱-۸۸۵۳۳۵۸۰

۰۲۱-۸۸۱۷۹۰۷۶

موبایل:

۰۹۱۲۴۸۵۶۷۵۷

۰۹۱۲۵۱۰۵۶۱۷

فکس:

۰۲۱-۸۸۵۲۶۳۱۴

instagram: green.home.design

telegram: greenhomedesignn@