پارکت لمینت

زیر سازی پارکت لمینت به چه شکلی انجام میشود؟

زیر سازی پارکت لمینت

زیر سازی پارکت لمینت به چه شکلی انجام میشود؟!

زیر سازی پارکت لمینت به چه شکلی انجام میشود؟! قبل از اینکه اقدام به نصب پارکت لمینت کنید باید به یک نکته توجه کنید. آن هم زیر سازی آن میباشد. اگر بعد نصب به کوچکترین موردی برسیم مشکل ساز خواهد شد.

 

زیر سازی پارکت لمینت چیست؟!

از مواردی که نصابان هنگام نصب، دقت نمیکنند همین موضوع است. برخی چون فکر میکنند فوم سایلنت برای زیر پارکت کافی است؛ به زیر سازی فکر نمیکنند. درصورتی که این فوم به تنهایی، نمیتواند نبود زیرساز را جبران کند‌. زیر سازی  پارکت لمینت  با ترکیب پودر سنگ، سیمان و چسب بتون انجام میشود. نوع دیگر زیر سازی با ترکیب گچ و سیمان انجام میشود. هنگام نصب پارکت در مناطق مرطوب ( لینک داخلی ) از سرامیک به عنوان زیرساز نیز استفاده میکنند.

 

مزایای زیر سازی پارکت لمینت

  • از آسیب رساند به کف پوش توسط رطوبت جلوگیری میکند.
  • باعث کاهش نفوذ حشرات و موجودات موذی میشود.
  • عمر پارکت را افزایش میدهد.
  • سر و صدای راه رفتن را تا حدودی کاهش میدهد‌.

از جمله پیش نیازها برای نصب چنین کف پوشی، زیر سازی هنگام نصب کف موش میباشد. اگر هنگام نصب به این نکات توجه نکنید ممکن است. این غفلت به قیمت از دست دادن لمینت شما باشد.

 

لزوم مرحله زیر سازی هنگام نصب

دقت و توجه به این نکات ریز هنگام زیر سازی پارکت لمینت باعث افزایش طول عمر محصول میشود. نصب کف پوش در محیط های ناهموار علاوه بر مشکل نفوذ رطوبت، میتواند سر و صداهای مزاحم را ایجاد کند. گاهی ممکن اسن دچار لق خوردن تایل ها نیز شود. چنین مواردی حتی با فوم سایلنت نیز جبران نخواهد شد. چرا که فوم ضخامت ناچیزی دارد و نمیتواند ناهمواری را پوشش دهد.

هنگام نصب با دو موضوع رو‌به‌رو خواهیم شد. مورد اول اینکه، پارکت لمینت بر روی سرامیک یا سنگ انجام میشود. مورد دوم که کف پوشی بر روی زمین وجود ندارد و پارکت لمینت بطور مستقیم بر روی زمین قرار میگیرد.

 

مرحله اول زیر سازی در پارکت لمینت

در شرایطی رخ میدهد که فرد تصمیم دارد زیر سازی پارکت لمینت را بر روی کف پوش قبلی انجام دهد. این کف پوش قبلی میتواند سنگ، سرامیک یا هر سطح سختی باشد‌. نکته مثبت در این شرایط هموار بودن سطح به خاطر کف پوش قبلی است. پس مشکل ناهمواری بر روی سطح را نخواهیم داشت. پس یک چالش بزرگ، از سر راه به خودی خود برداشته شده است. اما اگر بخشی از کف موش قبلی دچار آسیب شده لازم است آن را ترمیم کنید. سپس بعد از ترمیم و یکسان سازی با سایر قسمت‌ها میتوانید لمینت خود را نصب کنید.

 

مرحله دوم زیر سازی در پارکت لمینت

زمانی که سطح مورد نظر فاقد کف پوش است باید زیر سازی پارکت لمینت را با دقت بیشتری انجام داد. قبل از نصب باید سطح مورد نظر، از مواد زائدی همچون خاک، چسب، گرد و غبار، گچ و سیمان زدوده شود. نکته بعدی، توجه کردن به میزان رطوبت سطح است. رطوبت مهم ترین عامل تهدید زا برای کف پوش جدید شما به حساب می‌آید. اگر رطوبت بالا باشد عمر کف پوش شما را به شدت کاهش خواهد داد‌. در چنین شرایطی از ترکیب پودر سنگ، سیمان و چسب استفاده میکنند تا رطوبت را به حداقل ممکن برسانند. این ترکیب باید به طور یکسان بر روی سطح پخش شود.

 

در پایان زیر سازی پارکت لمینت باید بگوییم که …

برخی از افراد چون فکر میکنند زیر سازی مناسبی دارند از فوم سایلنت استفاده نمیکنند. از فوم های معمولی یا موکت استفاده میکنند که ۱۰۰% اشتباه است. این عمل به شدت منع میشود چرا که بعد ها مشکلات جبران ناپذیری را ایجاد خواهد کرد. موضوع آخر که باید بگوییم این است که تا ۴۸ ساعت بعد نصب لمینت، از قرار دادن اشیا سنگین مثل بوفه، مبل و … جلوگیری کنید. با اینکار تمامی کلیک های لمینت به خوبی در هم چفت خواهند شد.